Aktuálně

Moderní trend kariérového poradenství na úřadech práce

8. 9. 2017

Úřady práce nejsou jen „zprostředkovateli“ zaměstnání a výplatními místy pro státní sociální podporu. Plní také úlohu prevence nezaměstnanosti, a to poskytováním kariérového poradenství, které využívají klienti z různých cílových skupin. V současné době se kariérovému poradenství věnuje řada neziskových organizací, komerčních subjektů a zejména stovky středních a základních škol, kde realizují kariérové poradenství učitelé a výchovní…

Pokračovat ve čtení

Dobrodružství Tristrama Hooleyho

23. 8. 2017

Tristram Hooley je jedním z předních expertů v oblasti kariérového poradenství. Je profesorem v Mezinárodním centru poradenských studií (International Centre for Guidance Studies) na Univerzitě v Derby, ředitelem výzkumu ve společnosti The Careers & Enterprise Company, členem Národního institutu pro kariérové vzdělávání a poradenství (NICEC) či redakční rady časopisu British Journal of Guidance and Counselling a je také aktivní v řadě…

Pokračovat ve čtení

Přinese revize RVP lepší podmínky pro kariérový rozvoj žáků?

22. 8. 2017

Národní ústav pro vzdělávání předkládá k veřejným připomínkám návrh revizí Rámcových vzdělávacích programů. Váš názor na návrh můžete vyjádřit pomocí on-line dotazníku do 20. září 2017. V této fázi se jedná především o komentáře k formě revizí. Lze se ale domnívat, že i další kroky revize budou s veřejností obdobně diskutovány. Kateřina Hašková

Pokračovat ve čtení

(Nejen) letní čtení o kariérovém poradenství

21. 7. 2017

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj dostalo příležitost (spolu se slovenskou partnerskou organizací – Združeniem pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry) představit se v rámci aktuálního čísla časopisu Kariérové poradenstvo v teorii a praxi, které vydává slovenské centrum Euroguidance již od roku 2012.

Pokračovat ve čtení

Konference Kariérové poradenství ve školní praxi očima členů

24. 6. 2017

Centrum vzdělávání všem, poskytovatel kariérového poradenství zřizovaný Jihomoravským krajem, zorganizovalo 14. června 2017 v Brně konferenci Kariérové poradenství ve školní praxi, jejímž cílem bylo otevřít téma kariérového poradenství na školách (nejen) pro odbornou veřejnost.

Pokračovat ve čtení

Inspirace z Letní školy kariérového poradenství 2017

19. 6. 2017

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj se poprvé představilo na Letní škole kariérového poradenství, kterou ve dnech 9. a 10. června 2017 pořádalo slovenské Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Příspěvek Alice Mullerové a Kateřiny Haškové Výhody a specifika online poradenství byl součástí bloku věnovaného informačně komunikačním technologiím v kariérovém poradenství, v němž byla mimo jiné představena platforma Worknavigator, za…

Pokračovat ve čtení