Dobrodružství Tristrama Hooleyho

Tristram Hooley je jedním z předních expertů v oblasti kariérového poradenství. Je profesorem v Mezinárodním centru poradenských studií (International Centre for Guidance Studies) na Univerzitě v Derby, ředitelem výzkumu ve společnosti The Careers & Enterprise Company, členem Národního institutu pro kariérové vzdělávání a poradenství (NICEC) či redakční rady časopisu British Journal of Guidance and Counselling a je také aktivní v řadě dalších organizací či seskupení.

České odborné veřejnosti je znám především jako jeden z hlavních prezentujících na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství a hostující člen vědeckého výboru letošní konference Kariérové poradenství v měnícím se světě. Jeho jméno ale znají také čtenáři publikace Evropské kontaktní skupiny Rozmanitý svět kariérového poradenství, na které se Tristram podílel jako jeden ze zahraničních odborníků.

V neposlední řadě je Tristram Hooley autorem blogu Dobrodružství kariérového rozvoje – Úvahy o kariéře a dalších záležitostech (Adventures in Career Development), kde pravidelně zveřejňuje své prezentace, publikace či zajímavé odkazy související s kariérou, více či méně úzce. Příspěvky na blogu jsou inspirované nejen výzkumem, ale často přinášejí zajímavé podněty pro praxi kariérového poradenství a inspirativní úvahy o současném a budoucím světě práce. Texty jsou navíc stručné, mnohdy doplněné videem či jiným odkazem, a tak nejen svým obsahem, ale i svou formou zůstávají inspirací pro autory tohoto blogu…  🙂

Kateřina Hašková