Inspirace

Projekty našich členů

Zde je prostor pro informace o  projektech s tématikou kariérového poradenství a kariérového rozvoje. Máte-li zájem, zašlete žádost na adresu info@rozvojkariery.cz s uvedením následujících informací:

  • Název projektu
  • Odkaz na webové stránky projektu
  • Doba realizace ve tvaru dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr
  • Název instituce zapojené do projektu

C-Game: Career guidance game in a city full of occupations

CAREERS AROUND ME: Innovative technology in career guidance

Zdroje

Karty a další nástroje pro poradce

Zajímavá e-kniha (nejen) pro rodiče

  • Jak spolu s dítětem zvládnout volby povolání? Průvodce rodiče - pruvodcerodice.cz

Mezinárodní asociace a organizace

Teorie, metody, přístupy

  • Vocopher: kolaborativní on-line prostředí pro kariérové poradce a výzkumníky v v oblasti rozvoje kariéry obsahující materiály zaměřené na life designing a konstruování kariéry.
  • Komposyt: informační systém, který vznikl v rámci slovenského národního projektu a který nabízí informace a zdroje nejen z oblasti kariérového poradenství

Blogy

Adventures in Career Development (Tristram Hooley)