(Nejen) letní čtení o kariérovém poradenství

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj dostalo příležitost (spolu se slovenskou partnerskou organizací – Združeniem pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry) představit se v rámci aktuálního čísla časopisu Kariérové poradenstvo v teorii a praxi, které vydává slovenské centrum Euroguidance již od roku 2012.

Ve společném rozhovoru členů rady jsme se snažili přiblížit vznik Sdružení a jeho základní cíle, stejně jako naše individuální pohledy na výzvy v oblasti kariérového poradenství na národní i mezinárodní úrovni. Identický rozhovor najdete v časopise také s předsedou slovenského Združenia, Tomášem Šprlákem.

Poslední číslo časopisu Kariérové poradenstvo v teorii a praxi však nabízí řadu dalších zajímavých textů. Osobně mě zaujal příspěvek Stanislavy Ševčíkové Už jsem vás vychovala, tak co já? Kariérové poradenství s matkou tří dětí, který nabízí kazuistiku systemické a narativní práce kariérového poradenství a doplňuje ji bohatou reflexí poradkyně v průběhu poradenského procesu. Druhým textem, který bych ráda doporučila, je překlad textu Kariérové poradenství pro sociální spravedlnost, jehož autory jsou Tristram Hooley a Ronald G. Sultana. V článku poukazují na roli kariérového poradenství pro dosahování sociální spravedlnosti, která se zdá být v kontextu rapidních společenských změn stále víc aktuální. Poukazují na nelehkou úlohu poradců balancovat mezi zájmem jednotlivce a širšími potřebami společnosti a nabízejí inspirativní podněty pro činnost kariérových poradců, jakými mohou podpořit sociálně spravedlivější společnost. Překlad textu Tristrama Hooleyho a Ronalda Sultany tak přináší do našeho prostředí téma, které se zatím těší spíše okrajovému zájmu.

Od roku 2012 se v tomto recenzovaném časopise vystřídala již celá řada témat: kariérové poradenství pro starší lidi; dovednosti pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy; kariérové a výchovné poradenství pro žáky a studenty; spolupráce v oblasti kariérového poradenství, kariérové výchovy a vzdělávání; poradenství na půdě vysokých škol; poradenství pro lidi se zdravotním postižením; poradenství v tranzitních obdobích kariérového vývoje; výstupy projektů ESF či příspěvky z konference Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství (Brno, 26. – 27. 5. 2016) a semináře Supporting and developing talents (Bratislava, 27. 10. 2016). Bohatým zdrojem inspirace jsou také rozhovory, které se představují činnost některých osobností světového či českého a slovenského kariérového poradenství (např. Anthony G. Watts, Lyn Barham, Ronaldom Sultana, Mary McMahon, Phil Jarvis, Marta Hargašová, Rie Thomsen, Tristram Hooley, Lenka Hloušková či Vladimír Dočkal) či studentská sekce prezentující aktuální výzkumy v oblasti kariérového poradenství. Kompletní přehled příspěvků prvních deseti vydání najdete na konci 10. čísla časopisu.

Časopis Kariérové poradenstvo v teorii a praxi, který je dostupný zdarma a online všem zájemcům, nabízí v česko-slovenském prostředí unikátní zdroj odborných informací. Vydavatelé přinášejí inspirativní podněty ze zahraničí, ale také umožňují sdílení zkušeností těm, kteří se kariérovému poradenství věnují, v neposlední řadě tak podporují komunitu kariérových poradců a dalších zájemců o tuto oblast nejen v dalším vzdělávání, ale i ve vzájemné spolupráci.

Kateřina Hašková