Přinese revize RVP lepší podmínky pro kariérový rozvoj žáků?

Národní ústav pro vzdělávání předkládá k veřejným připomínkám návrh revizí Rámcových vzdělávacích programů. Váš názor na návrh můžete vyjádřit pomocí on-line dotazníku do 20. září 2017.

V této fázi se jedná především o komentáře k formě revizí. Lze se ale domnívat, že i další kroky revize budou s veřejností obdobně diskutovány.

Kateřina Hašková