Zapojte se: Modelový výcvik pro kariérové poradce

Centrum Euroguidance připravilo Modelový výcvik pro kariérové poradce, jehož cílem je vzájemně se inspirovat, společně utvářet podobu a rozvíjet úroveň vzdělávání kariérových poradců v ČR. V současné době se mohou zájemci o výcvik přihlašovat na stránkách www.euroguidance.cz.

Pokud stále váháte, zda se do výcviku přihlásit, níže je pár odpovědí o záměrech a cílech kurzu od Petra Chaluše z Centra Euroguidance, kterému tímto děkujeme za rozhovor.

1. Co vás vedlo k navržení Modelového výcviku pro kariérové poradce? Jak probíhal proces jeho designování?

Potřeba integrovat různé přístupy šířené v ČR … vytvořit něco otevřeného zdarma a všem dostupného jako výstup …. vnášet evropské inspirace …. na základě zkušenosti s lektory v minulosti a tvůrčí sebeorganizací mezi 3 zahraničními lektory.

2. Co považujete za hlavní cíle tohotovýcviku? Co budete považovat za jeho úspěšnou realizaci?

…. Inspirující model výcviku, který může kdokoli využívat v budoucnu … nové kompetence účastníků … široká nabídka kvalitních výcviků kariérového poradenství v ČR, které vzájemně komunikují  …. včetně těch zdarma dostupných v rámci například VŠ studia …

3. Jak jste vybírali zahraniční experty a české mentory výcviku? Co konkrétně podle vás mohou účastníkům nabídnout?

Zahraniční lektoři jsou ti, co v poslední době nejvíce spolupracovali s Centrem EG a měli dobré ohlasy v ČR … Výzva na mentory výcviku v ČR byla otevřená … záleží na jejich schopnosti podporovat proces vzájemného učení

4. Co podle vás bude následovat po realizaci tohoto výcviku? Vidíte nějaké návazné kroky, aktivity?

Publikace výstupů a prezentace, zpětná vazba a další podpora vzdělávání KP dle aktuální potřeby, další evropské inspirace …

5. Co byste vzkázali potenciálním zájemcům o výcvik?

Neváhejte se zapojit, pokud jste otevření, rádi sdílíte a chcete podpořit rozvoj vzdělávání kariérových poradců v ČR ….