Jaké je místo psychodiagnostiky v současném kariérovém poradenství?

Katedra psychologie FSS MU spolu s dalšími partnery pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017, která má za cíl otevírat otázky a témata, která v kontextu diagnostiky a testování v současné době rezonují.

Konference by mohla být příležitostí také pro zamyšlení nad rolí diagnostiky v současném kariérovém poradenství:

  • Používat v kariérovém poradenství diagnostické testy? Pokud ano, tak jaké a jak?
  • Máme dostatek testových metod anebo nám nějaké chybí?
  • V jakých oblastech kariérového poradenství je prostor pro využívání testových metod největší, a kde se naopak bez nich obejdeme?
  • Jaké místo má v současné praxi kvalitativní kariérový assessment?
  • Jsme jako kariéroví poradci dostatečně proškolení pro užívání testových metod?
  • A co na to klienti?

Pokud byste chtěli o některém z těchto témat diskutovat, možnost přihlášení s příspěvkem je až do 30. října 2017 na webových stránkách konference.

Již na předchozím ročníku této konference v roce 2015 se tematika diagnostiky v kariérovém poradenství diskutovala; nad užíváním psychodiagnostických metod v kariérovém poradenství se zamýšlela Iva Kirovová, metody používané na střední škole se zaměřením na práci s časovou osou představily Kristina Březinová a Veronika Vitošková a diagnostické produkty projektu KomoposyT představily kolegyně z VUDPaPu Martina Slovíková, Hedvika Lipovská a Gabriela Bohacsová. Diskutovala se rovněž role komerčního sektoru při tvorbě diagnostických metod, určených např. pro výběr zaměstnanců, a její etické souvislosti.