Profesní rozvoj

Rádi bychom Vám představili sdílený nástroj pro profesní rozvoj poradců a komunity kariérových poradců, který vznikl na základě mezinárodních zkušeností z rozvíjení kvality v poradenství v evropských zemích. Cílem nástroje je prostřednictvím profesního rozvoje jednotlivců a komunity kariérových poradců přispívat ke kvalitě kariérového poradenství u nás.

Nástroj má 2 pilíře:

Sebereflexe s využitím dotazníku

- který umožňuje zmapovat oblasti pokrývající výkon praxe kariérového poradce na základě Standardu kvality Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. a vytvořit si vlastní “profesní snímek”

Kolegiální provázení mentorem či mentorkou

- nabídka rozhovoru, zpětné vazby a zamyšlení nad možnostmi dalšího profesního rozvoje

Co Vám vyžití tohoto nástroje může přinést?

  • zmapujete si oblasti svého působení (profesní snímek)
  • získáte nástroj k dalšímu profesnímu rozvoji
  • dostanete zpětnou vazbu od zkušeného kolegy
  • vytvoříte si plán dalšího rozvoje (závazek rozvoje)
  • můžete se zapojit do práce mentorů
  • nacházet společná témata a příležitosti ke spolupráci
  • přispějete k rozvoji profesní komunity

Průběh

Chcete-li využít tohoto nástroje ke zmapování své praxe, vyplňte si sebehodnotící dotazník, který je volně dostupný.

Máte-li zájem o rozhovor s mentorem či mentorkou, vyplňte níže uvedený přihlašovací formulář, vyberte si mentora a kontaktujte ho se žádostí o rozhovor. V případě, že má mentor volnou kapacitu, zašlete mu vyplněný dotazník.

Více informací o sdíleném nástroji a průběhu sebehodnocení najdete v přiloženém souboru.

Přihlašovací formulář