Aktuálně

Prosba o spolupráci – Jaký je váš pohled na kvalitu v kariérovém poradenství?

4. 10. 2017

Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který má za cíl zmapovat, jak vnímáme kvalitu kariérového poradenství a možnosti jejího zajištění v českém kontextu. Dotazník obsahuje část věnovanou zajištění kvality v rámci organizací poskytujících kariérové poradenství či projektů, v rámci kterých je poradenství poskytováno, ale i část věnovanou možnostem zajištění kvality práce individuálních poradců.…

Pokračovat ve čtení

Jaké je místo psychodiagnostiky v současném kariérovém poradenství?

27. 9. 2017

Katedra psychologie FSS MU spolu s dalšími partnery pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu konferenci Psychologická diagnostika Brno 2017, která má za cíl otevírat otázky a témata, která v kontextu diagnostiky a testování v současné době rezonují. Konference by mohla být příležitostí také pro zamyšlení nad rolí diagnostiky v současném kariérovém poradenství:

Pokračovat ve čtení

Zapojte se: Modelový výcvik pro kariérové poradce

26. 9. 2017

Centrum Euroguidance připravilo Modelový výcvik pro kariérové poradce, jehož cílem je vzájemně se inspirovat, společně utvářet podobu a rozvíjet úroveň vzdělávání kariérových poradců v ČR. V současné době se mohou zájemci o výcvik přihlašovat na stránkách www.euroguidance.cz. Pokud stále váháte, zda se do výcviku přihlásit, níže je pár odpovědí o záměrech a cílech kurzu od Petra Chaluše…

Pokračovat ve čtení

Moderní trend kariérového poradenství na úřadech práce

8. 9. 2017

Úřady práce nejsou jen „zprostředkovateli“ zaměstnání a výplatními místy pro státní sociální podporu. Plní také úlohu prevence nezaměstnanosti, a to poskytováním kariérového poradenství, které využívají klienti z různých cílových skupin. V současné době se kariérovému poradenství věnuje řada neziskových organizací, komerčních subjektů a zejména stovky středních a základních škol, kde realizují kariérové poradenství učitelé a výchovní…

Pokračovat ve čtení

Dobrodružství Tristrama Hooleyho

23. 8. 2017

Tristram Hooley je jedním z předních expertů v oblasti kariérového poradenství. Je profesorem v Mezinárodním centru poradenských studií (International Centre for Guidance Studies) na Univerzitě v Derby, ředitelem výzkumu ve společnosti The Careers & Enterprise Company, členem Národního institutu pro kariérové vzdělávání a poradenství (NICEC) či redakční rady časopisu British Journal of Guidance and Counselling a je také aktivní v řadě…

Pokračovat ve čtení

Přinese revize RVP lepší podmínky pro kariérový rozvoj žáků?

22. 8. 2017

Národní ústav pro vzdělávání předkládá k veřejným připomínkám návrh revizí Rámcových vzdělávacích programů. Váš názor na návrh můžete vyjádřit pomocí on-line dotazníku do 20. září 2017. V této fázi se jedná především o komentáře k formě revizí. Lze se ale domnívat, že i další kroky revize budou s veřejností obdobně diskutovány. Kateřina Hašková

Pokračovat ve čtení