logo_NCKP2022

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. je profesní platforma pro odborníky v oblasti kariérového poradenství a další zájemce o tuto oblast zaměřená na podporu kvality a dostupnosti kariérového poradenství v celoživotní perspektivě a v mezinárodním kontextu.

Naší vizí je dát prostor pro vzájemné učení, sdílení zkušeností a inspirace s cílem podpořit profesní rozvoj kariérových poradců v České republice, a přispět tak k dostupnosti kvalitního kariérového poradenství u nás.

Vznik a účel

Vznik Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. je vyústěním dlouhodobých snah o propojování poradců v České republice, podporu vzájemného učení a sdílení inspirace v oblasti kariérového poradenství a kariérového rozvoje.

Základním účelem Sdružení je rozvoj kariérového poradenství v oblastech:

 • profesního rozvoje kariérových poradců,
 • síťování a sdílení zkušeností,
 • partnerství s organizacemi na národní i mezinárodní úrovni,
 • prezentace a propagace kariérového poradenství u široké veřejnosti.

„Dobré poradenské služby přináší naději, dodávají odvahu, rozjasňují myšlenky a umožňují aktivní společenskou účast na životě druhých.”
Vance Peavy (1998)

Činnost

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. se zaměřuje na následující činnosti:

 • Komunikace a informační činnost v oblasti kariérového poradenství
 • Účast v odborných diskusích
 • Profesně rozvojová činnost jako přednášky, kurzy, semináře a jiné vzdělávací aktivity
 • Organizace setkání kariérových poradců a zájemců o oblast kariérového poradenství s cílem sdílet zkušenosti a síťovat
 • Participace na aktivitách a projektech v oblasti kariérového poradenství a rozvoje kariéry
 • Mezioborová spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce s odbornými partnery
 • Zapojení do výzkumných aktivit

Partneři

Od roku 2018 je Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. členem Národního poradenského fóra a od roku 2019 členem mezinárodní asociace jednotlivců, organizací a institucí působících v poradenství ve vzdělávání IAEVG.