Aktuálně

Pozvánka – Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

19. 5. 2019

Zájemci o kariérové vzdělávání jsou srdečně zváni na kulatý stůl Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách, který se uskuteční 23. 4. 2019 v Praze (DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín). Na akci bude prostor diskutovat kariérové vzdělávání v souvislosti s připravovanými prioritami a cíli Strategie vzdělávací politiky 2030+. Program 10:30 – 11:00  Registrace 11:00…

Pokračovat ve čtení

Hledání a rozvoj silných stránek ve škole – konference o kariérovém poradenství

13. 5. 2019

Třetí ročník konference pořádané Centrem vzdělávání všem se zaměří na objevování skrytého potenciálu a podporu zážitků úspěchu (nejen) u žáků a studentů. Konference se koná 12. června v Brně a na programu zazní příklady dobré praxe z českých škol i zkušenosti ze zahraničí. Mezi přednášejícími i účastníky bude příležitost potkat se s širokou škálou odborníků. SKPKR připravilo…

Pokračovat ve čtení

Letní škola kariérového poradenství – poprvé československy!

5. 5. 2019

Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na Letní škole kariérového pordaenství. Tato již tradiční akce slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry se poprvé otevírá také českým zájemcům – členům i nečlenům SKPKR. Letní škola KP proběhne 8.-9. června 2019 v Pezinku (www.vinarskydom.sk) a její program je koncipovaný s důrazem na rozvoj praktických dovedností poradce. Věříme, že bude přínosem…

Pokračovat ve čtení

Intervizní setkání na téma poradenské zakázky

17. 4. 2019

Kolegyně Petra Drahoňovská připravila pro členy SKPKR sérii intervizí, které jsou pořádány on-line a zapojit se do nich mohou zájemci z různých míst republiky. První z nich se konalo v pátek 12. 4. 2019 na téma: co nám pomáhá dobře definovat poradenskou zakázku/poptávku klienta.  Pro diskuzi byla navržena řada konkrétních témat: kdy dochází k otevírání tématu zakázky s klientem (telefonicky?…

Pokračovat ve čtení

Vytvářejte odbornou diskuzi ke kariérovému poradenství – finanční podpora pro aktivní prezentující na IAEVG v Bratislavě

6. 4. 2019

Centrum Euroguidance nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek. Primárně jde o podporu pro poradce ze škol, úřadů práce, i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje. Přihlašování, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů najdete zde: https://www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/ Místa s úhradou nákladů jsou limitovaná.…

Pokračovat ve čtení

Světová jména kariérového poradenství na konferenci IAEVG v Bratislavě

29. 3. 2019

Na stránkách letošní IAEVG konference v Bratislavě se postupně začínají objevovat jména hlavních řečníků, kteří přednesou své příspěvky k tématu konference: Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost. První jména vypovídají o snaze organizátorů postihnout hlavní současné trendy v kariérovém poradenství a současně dát hlas zástupcům různých regionů, s nimiž čeští a slovenští poradci nemají běžně možnost diskutovat. Kobus Maree bude sdílet…

Pokračovat ve čtení