Jak zajistit kvalitu v organizacích poskytujících KP?

Na tuto otázku se pokoušel odpovědět seminář, který se uskutečnil 27. a 28. 5. v Brně pod vedením lektorek Karen Schober a Susane Schmidtpott, jež zde reprezentovaly německé Národní poradenské fórum (nfb). Nfb vytvořilo  komplexní systém zajištění kvality kariérového poradenství (koncept BeQu), který obsahuje:

  • Standard kvality pro kariérové poradenství
  • Kompetenční profil pro kariérové poradce
  • Rámec rozvoje kvality (QDF) pro kariérové poradenství, jemuž především byl seminář věnován.

Zástupci českých a slovenských organizací (neziskových organizací, VŠ, ÚP. aj.) v rámci workshopu diskutovali např. otázky:

  • Co je kvalita?
  • Jaké jsou přínosy a případná rizika systému zajištění kvality?
  • Kdo by se na rozvoji kvality v organizaci měl podílet a jakým způsobem?
  • Jak sdílet, šířit  a diskutovat informace týkající se systému rozvoje kvality v organizaci?

Kompletní podklady ke konceptu BeQu v angličtině jsou dostupné zde. Další informace budou dostupné v rámci výstupů projektu QUAL-IM-G.