Pozvánka – Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

Zájemci o kariérové vzdělávání jsou srdečně zváni na kulatý stůl Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách, který se uskuteční 23. 4. 2019 v Praze (DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín).

Na akci bude prostor diskutovat kariérové vzdělávání v souvislosti s připravovanými prioritami a cíli Strategie vzdělávací politiky 2030+.

Program

10:30 – 11:00  Registrace

11:00 – 12:30  Prezentace a diskuse

  • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+
  • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání – náměty z výzkumu
  • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.
  • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání v českém kurikulu

12:30 – 13:00  Přestávka

13:00 – 14:30  Pokračování diskuse k vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách

14:30 – 15:00  Shrnutí, doporučení a závěr

Registraci a další informace najdete zde.