Intervizní setkání na téma poradenské zakázky

Kolegyně Petra Drahoňovská připravila pro členy SKPKR sérii intervizí, které jsou pořádány on-line a zapojit se do nich mohou zájemci z různých míst republiky. První z nich se konalo v pátek 12. 4. 2019 na téma: co nám pomáhá dobře definovat poradenskou zakázku/poptávku klienta.

 Pro diskuzi byla navržena řada konkrétních témat:

  • kdy dochází k otevírání tématu zakázky s klientem (telefonicky? e-mailem? na prvním setkání?),
  • jakým způsobem je zakázka dolaďována,
  • co pomáhá určit formát spolupráce a metody s klientem,
  • zda a jak se v tomto ohledu proměňuje cena konzultace,
  • jak nejčastěji vypadá první hodina s klientem.

Konkrétně se diskuze zaměřila na vazbu mezi navazováním vztahu s klientem, popisem nabízené služby na webu, tvorbou ceny a celkovým stylem komunikace. Diskutovala se také nabídka on-line poradenství ve vztahu k osobním schůzkám či jak komunikovat s klienty, kteří si službu hradí a těmi, kteří využívají poradenství v rámci evropských projektů.

Jste zváni na další on-line intervizní setkání na téma: co nám pomáhá poskytovat kvalitní on-line poradenskou práci, které proběhne 13. 6.  ve 13:00. Registrace pro link je k dispozici členům sdružení.