A o čem ten projekt vlastně je…?

Mnozí z vás se již zapojili do průzkumu, který SKPKR realizuje, s cílem zmapovat, jak vnímáme kvalitu v kariérovém poradenství v České republice. Ti, kteří ještě na dotazník nenarazili, jej najdou zde. Všem tímto ještě jednou za spolupráci děkujeme!

Sbíraní různých pohledů na kvalitu v kariérovém poradenství je prvním krokem v rámci mezinárodního projektu, jehož cílem je přispět k procesu zavádění kvality v kariérovém poradenství.  Pokud vás o projektu a jeho cílech zajímá více, odkazujeme na text Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve na stránkách slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.  Pro další informace sledujte naše webové stránky, příp. nás kontaktujte na e-mailu sdruzenikp@gmail.com.