Přístupy k zajištění kvality v kariérovém poradenství

Alice Müllerová a Andrea Csirke prezentovaly výsledky průzkumu zaměřeného na zajišťování kvality v kariérovém poradenství v ČR na mezinárodní konferenci Kariérové poradenství v měnícím se světě. Co v jejich prezentaci zaznělo najdete v přiložené prezentaci – děkujeme tímto všem, kteří se do průzkumu zapojili a sdíleli s námi své zkušenosti.

Přístupy k zajištění kvality KP v ČR.pptx

Jako klíčové v oblasti kvality se ukázaly tři oblasti:

  • Kdo má být zodpovědný za zajišťování kvality?
  • Jakým způsobem kvalitu poradenských služeb docílit?
  • Jakým způsobem kvalitní poardenské služby ověřovat?

A liší se odpovědi na tyto otázky u jednotlivců či organizací poskytujících kariérové poradenství? U soukromých poradců, poradců na školách a úřadu práce?

Na některé z těchto otázek by měl pomoci najít odpovědi mezinárodní projekt Kvalita v kariérovém poradenství, jehož byl průzkum součástí a který realizuje SKPKR spolu s dalšími partnery v rámci projektu Erasmus+.

O tom, spolu s kým naše kolegyně na konferenci vystoupily, se můžete dočíst v reportáži Tomáše Šprláka ze slovenského Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.