Seminář Den pro kariérové poradenství 2023

Srdečně zveme

naše členy a ostatní příznivce kariérového poradenství na seminář Den pro kariérové poradenství 2023, kde můžete představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod.

Seminář Den pro kariérové poradenství 2023

  • je určen pro kariérové poradce bez ohledu na to, kde působí,
  • cílem je sdílet svoji dobrou praxi, načerpat inspiraci a impulzy pro rozvíjení spolupráce mezi členy i nečleny Sdružení,
  • se uskuteční dne 16. 11. 2023 prezenčně v Praze – místo konání (učebna, přednáškový sál) bude vybráno podle počtu účastníků.

Účastnické poplatky

  • pro členy SKPKR se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2023 je zdarma,
  • pro ostatní včetně členů SKPKR s nezaplaceným členským příspěvkem na rok 2023:
    • s odprezentovaným příspěvkem: 1.000 Kč,
    • bez prezentace příspěvku: 1.500 Kč.

V ceně je zahrnuta účast na semináři a občerstvení. V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací, je možno za sebe poslat náhradníka.

Faktury na úhradu účastnických poplatků budou rozesílány ve dnech 30. – 31. 10. 2023.

Aktivní účast

Příspěvky se přihlašují současně s přihláškou na seminář – viz níže. Přihlašování příspěvků bude otevřeno do 20. 10. 2023. Rada SKPKR si vyhrazuje právo odmítnout příspěvky netýkající se kariérového poradenství.

Na základě došlých anotací příspěvků bude sestaven program a vystupujícím bude sděleno, na kolik minut si mají připravit svůj příspěvek.

Po skončení semináře budou prezentující vyzváni k zaslání příspěvků v písemné formě a k souhlasu s jejich publikováním na webových stránkách SKPKR.

Přihláška