Seminář Den pro kariérové poradenství 2023

První seminář Den pro kariérové poradenství 2023 se konal dne 16.11.2023 za účasti 45 osob. Druhý seminář se bude konat pravděpodobně v květnu 2024. Sdružení tím otevírá tradici seminářů konaných pravidelně jednou ročně  a umožní tak poradcům (členům i nečlenům Sdružení) představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod.

Rada Sdružení děkuje všem přednášejícím za zajímavé příspěvky a účastníkům za vytvoření vlídné, přátelské a spolupracující atmosféry!  

Klikněte a dejte nám vědět, co se vám na semináři líbilo a co ne. Předem děkujeme.


Program 

9:20 – 9:30

 • Rada SKPKR
  Představení Sdružení

9:30 – 10:30

 • Andrea Csirke, Kým čím být, z.s., Petra Šnepfenbergová, ZŠ Smíškova Tišnov, Petr Kravec, Gymnázium a SOŠ Rokycany
  Najdi si svoji cestu – prezentace e-learningu pro žáky základních a středních škol přemýšlející o své budoucí studijní a pracovní dráze a sdílení zkušeností vyučujících – kariérových poradců s implementací kurzu ve skupinovém a individuálním kariérovém poradenství

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:00

 • Petra Šnepfenbergová, ZŠ Smíškova Tišnov
  Čtenářství a kariérový rozvoj žáků aneb Kariérko mladších žáků (1. stupeň ZŠ, družina, zájmové kroužky). Ukázkový interaktivní workshop z oblasti kariérového vzdělávání určený pro mladší žáky. Aktivity z workshopu mohou inspirovat pro práci se žáky mj. také v družině či v zájmových kroužcích. Workshop lze snadno modifikovat i pro starší žáky. Půjde o propojení kariérového vzdělávání se čtenářstvím. Zn: Vše ověřeno v praxi.

12:00 – 12:15

12:15 – 12:40

12:40 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 14:15

 • Pavla Frňková, Veronika Kirchnerová, JCMM, z.s.p.o.,
  Interaktivní workshop: Práce s rodiči v kariérovém poradenství

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:30

15:30 – 16:15

16:15 – 16:20

 • Rada SKPKR
  Závěr Dne pro kariérové poradenství 2023