Projekty

všechny
  • všechny
  • ukončené

Qual-Im-G: Implementace kvality v kariérovém poradenství

Realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Cílem projektu je podpořit kvalitu v kariérovém poradenství v těchto dvou oblastech:

  • rozvoj kompetencí poradců prostřednictvím evropského mentoringového programu a certifikací individuálních poradců zahrnující klíčové oblasti pro zajištění kvality, např. požadované znalosti, dovednosti, kompetence a sebehodnotící nástroje;
  • rámec pro zajištění kvality v organizacích poskytujících poradenství, který bude zahrnovat popis jednotlivých fází zajišťování kvality včetně nástrojů, doporučení, monitorování a auditu těchto organizací.

Podrobnější informace a výstupy projektu najdete na webových stránkách www.guidancequality.eu.

Více info

Academia-CZ: Vzdělávací mobilita jednotlivců

ERASMUS+ KA104

Realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Projekt navazuje na projekt Academia – síť dalšího vzdělávání kariérových poradců, která funguje od roku 1995.

Více info

C-Course: E-learning pro kariérové poradce

ERASMUS+ KA204

Realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Předkladatel projektu: Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. Partneři projektu: ● Katalyst Education, Polsko ● Zdruzenie pre karierove poradenstvo a rozvoj kariery, Slovensko ● Inland Norway University of Applied Sciences, Norsko ● Santia, s.r.o., Česko V rámci projektu bude vytvořen interaktivní e-learningový kurz pro kariérové poradce.  

Více info