Qual-Im-G: Implementace kvality v kariérovém poradenství

Realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Cílem projektu je podpořit kvalitu v kariérovém poradenství v těchto dvou oblastech:

  • rozvoj kompetencí poradců prostřednictvím evropského mentoringového programu a certifikací individuálních poradců zahrnující klíčové oblasti pro zajištění kvality, např. požadované znalosti, dovednosti, kompetence a sebehodnotící nástroje;
  • rámec pro zajištění kvality v organizacích poskytujících poradenství, který bude zahrnovat popis jednotlivých fází zajišťování kvality včetně nástrojů, doporučení, monitorování a auditu těchto organizací.

Podrobnější informace a výstupy projektu najdete na webových stránkách www.guidancequality.eu.

Partneři projektu:

BKS Úspech (SK), expert pro oblast zajišťování kvality v kariérovém poradenství
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (SK), profesní asociace kariérových poradců, expertů a dalších zájemců o oblast rozvoje kariéry
Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung (DE), německé Národní poradenské fórum
ABIF (AT), organizace realizující analýzy, konzultace a mezioborový výzkum
International Centre for Guidance Studies (UK), výzkumné centrum University of Derby
NOLOC (NL), profesní asociace kariérových poradců
Inland Norway University of Applied Sciences (NO), výzkumné centrum a vzdělávací instituce pro kariérové poradce
Sdružení pro kariérové poradenství a rozvoj kariéry, z.s. (CZ), profesní asociace kariérových poradců, expertů a dalších zájemců o oblast rozvoje kariéry v České republice
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť (SK), expert pro oblast kariérového poradenství a  vzdělávání