C-Course: E-learning pro kariérové poradce

ERASMUS+ KA204

Realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Sdružení koordinuje evropský projekt C-Course

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. od října koordinuje dvouletý projekt “E-learning for Career Guidance Practitioners“, jehož cílem je vytvořit online kurz pro kariérové poradce C-Course.

Spolu s měnící se společností a obrovskými změnami ve světě práce roste poptávka po neustálém profesním rozvoji jednotlivců. V kariérovém poradenství ale chybí kvalitní, sebeřízené a volně dostupné vzdělávání. Závěry projektu “Quality in Career Guidance” (www.guidancequality.eu), ve kterém bylo naše Sdružení partnerem, hovoří o podobných zkušenostech: odborníci a praktici v oblasti kariérového poradenství volají po flexibilním vzdělávání, které by si řídili sami a díky kterému by získané vědomosti mohli uplatnit ve své praxi.

Hlavním výstupem projektu je online vzdělávací nástroj (e-learning v 5 různých jazycích: anglický, český, slovenský, polský a norský) volně dostupný široké evropské poradenské komunitě :

Kariérové poradenství pro 21. století!

Tento zdroj slouží:

  1. Kariérovým poradcům a odborníkům v oblasti kariérového poradenství pro jejich profesní rozvoj,
  2. Poskytovatelům vzdělávání pro kariérové poradce, kteří tak získají bezplatný přístup k otevřenému vzdělávacímu zdroji, který lze opakovaně používat a využívat v různých kontextech,
  3. Studentům studijních programů kariérového poradenství a psychologie práce.

C-Course jde nad rámec tradičního rozsahu vzdělávání a rozvoje kompetencí kariérových poradců, aby podpořil nové trendy a témata v teorii a praxi kariérového poradenství. Kvalitní obsah vzdělávání a efektivní a uživatelsky přívětivý formát kurzu bude zaručen širokou mezinárodní spoluprací 5 partnerských organizací.

  • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, Česká republika (koordinátor projektu)
  • Katalyst Education, Polsko
  • Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko
  • Høgskolen i Innlandet, Norsko
  • Santia, s.r.o., Česká republika

Cílem projektu je zpřístupnit vzdělávání co největšímu množství kariérových poradců, ukázat jim směr dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, sdílet s nimi užitečné zdroje a pomocí moderních vzdělávacích metod jim umožnit aplikovat získané vědomosti a dovednosti v kontextu kariérového poradenství.

Mezinárodní tým už na projektu usilovně pracuje. V současné době kvůli pandemii COVID-19 probíhají setkání online formou. Víc informací vám poskytneme v nejbližších týdnech a měsících.

Projekt „E-learning for Career Guidance Practitioners“ je financovaný z programu Erasmus+ Evropské unie.