Academia-CZ: Vzdělávací mobilita jednotlivců

ERASMUS+ KA104

Realizace projektu: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2021

Projekt navazuje na projekt Academia – síť dalšího vzdělávání kariérových poradců, která funguje od roku 1995.

Informace o projektu:

Sdružení v roce 2019 uspělo s žádostí do programu Erasmus+ a může tak své aktivní členy vyslat během následujících dvou let v rámci sítě Academia na studijní pobyty a stínování. Cílem je, aby studijní pobyty vedly k rozvoji činnosti a aktivit Sdružení, sdílení a síťování. Co je potřeba pro výjezd splnit / udělat?

  • Být členem Sdružení a mít řádně zaplacený členský příspěvek
  • Být dostatečně jazykově vybaven
  • Vybrat si po 14. říjnu 2019 z nabídky studijních a stínovacích pobytů sítě Accademia
  • Rozmyslet si, jak vybraná mobilita může přispět k rozvoji Sdružení a jakým optimálním způsobem získané poznatky, zkušenosti a dovednosti předat ostatním členům SKPKR
  • Sepsat motivační dopis (max. dvě A4), na jehož základě rada Sdružení podpoří / odloží či zamítne výjezd zájemce

První běh projektu: říjen 2019 – duben 2020 (výjezd pěti členů).

Druhý běh projektu: květen 2020 – duben 2021 (výjezd pěti členů).

V každém běhu se tři členové zúčastní výukových pobytů (7-10 dnů) a dva stínování (7-10 dnů).

Podrobné informace budou po 14. 10. 2019 k dispozici na e-mailu info@rozvojkariery.cz.