PhDr. Sylvie Navarová

Profesní hodnoty

Jsem psycholožka a supervizorka. Kariérové poradenství je pro mne, jako bývalou personalistku, velkým koníčkem.

Mým mottem je: „Všechna řešení nosíme v sobě.“

Ráda podporuji své klienty v tom, aby dali svému životu směr v souladu s vlastními hodnotami a motivací. Baví mne pomáhat klientům v sebepoznání, sebedůvěře, předávat informace o trhu práce a inspirovat je při zpracování osobního portfolia a nácvicích sebeprezentace.

Komu pomáhám a jakým způsobem

1. Vedu kurzy pro kariérové poradce – akreditované 8 hodinové, 80 hod. Kurz Kariérové poradenství a koučování i 203 hod.výcvik INTECO – Integrativní kouč.
2. Pracuji s klienty, kteří jsou na křižovatce a zvažují, co dále (žáci i dospělí).

Nabídka:
• testování profesní orientace (1-3 testy)
• kariérní rozhovor, kariérový koučink
• doporučení pro další profesní směřování, výběr další školy, kurzu apod.
• inspirace pro zpracování osobního portfolia (životopisu, motivačního dopisu)
• instruování k technikám hledání zaměstnání (web, inzerce, osobní kontakt, vlastní nabídka, FB, LinkedIn atd.)
• nejčastější otázky u pracovního pohovoru a jak na ně reagovat
• jak na trému
• nácvik sebeprezentace

Úspěchy

Získala jsem 2x Národní cenu kariérového poradenství (v roce 2013 projekt Kariérový koučink do škola pro žáky ZŠ, SŠ, jejich rodiče a pedagogy a v roce 2015 projekt CESTA – Jsem na křižovatce a mám možnost volby pro osoby ohrožené na trhu práce – nad 50 let dlouhodobě nezaměstnaní).

Kontakt

sylvie-navarova