Dorota Madziová

Profesní hodnoty

Pro svou práci volím neformální metody učení, zážitek a kreativní přístup. Jde mi o vysokou kvalitu ve všem, co dělám. Ke každému klientovi přistupuji s respektem a
pozitivním myšlením.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Kariérovému poradenství se věnuji od roku 2008. V současné době se zaměřuji na rozvoj kariérového poradenství na ZŠ a SŠ, a to formou přímé práce s žáky a pedagogy. Pracuji také s dospělou populací, ať už s rodiči, kteří řeší volbu SŠ se svými dětmi, nebo sami stojí před určitou životní změnou.

Úspěchy

Jsem certifikovanou lektorkou metody Mapování kompetencí CH-Q. Zároveň jsem spoluzakladatelkou Centra kompetencí, které tuto metodu do ČR pomohlo zavést. Vytvářím nástroje pro práci v kariérovém poradenství, jako jsou Motivační karty© a Pracovní karty©. Jsem spoluautorkou publikace „Kariérové poradenství na každý pád“.
Podařilo se mi převést službu kariérového poradenství do on-line prostředí jak pro jednotlivce, tak pro skupiny.

Kontakt

dorota-madziova