Štěpánka Černá

Profesní hodnoty

Jsem přesvědčená o tom, že otázky po vlastním směřování nám nemůže odpovědět nikdo jiný, než my sami. Klientům proto nenabízím odpovědi, ale podporu při prozkoumávání možných cest.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Spokojenost v práci vnímám jako jeden ze základních kamenů spokojeného života. Baví mě být klientům průvodcem při objevování sebe, svých silných stránek, hodnot a potřeb. A ráda s nimi hledám cesty, jak si (pracovní) život nastavit s ohledem na to všechno.
V posledních letech působím v sociálních službách jako pracovní konzultantka pro klienty se zdravotním znevýhodněním. Kromě toho nabízím také soukromé poradenství. Ráda podpořím ty, kteří např. zvažují změnu kariéry, řeší nespokojenost v práci, volí si obor studia, zvažují jakým směrem se vydat po mateřské dovolené apod.

Kromě zkušeností z každodenní přímé práce s klienty stavím na znalostech a dovednostech získaných v rámci studijního pobytu na Kansas State University, realizace projektu Kým čím být, dále v rámci akreditovaného programu Kariérové poradenství (128 h), VŠ studia Andragogiky a Sociální pedagogiky na FF UK ad.

Úspěchy

Jsem vděčná, že se při poradenství mohu setkávat s lidskými příběhy, mohu přihlížet rozvoji druhých i rozvíjet sebe samotnou.

Kontakt

stepanka-cerna