PaedDr. Simona Šimková Dvořáková

Profesní hodnoty

Projevuji odhodlání ve všem, co dělám. Jsem nadšenec, plním sliby a závazky, cením si důvěry a neobejdu se bez stálého učení.

Komu pomáhám a jakým způsobem

Kariérové poradenství je moje srdcovka. Věnuji se revitalizaci osobní situace jedinců všech věkových rozmanitostí na pracovní či studijní dráze. Vkládám energii do tvůrčího procesu při kariérových změnách. Zde má prostor kreativita. Baví mne autentičnost každého klienta, nemám jednotné metody, sázím na otevřený dialog, cílím na nové invence a osobité prezentace. Hledání nových příležitostí pro rozvoj a růst klientů je pro mne stálou výzvou.

Úspěchy

Důvěřuji v osobní mistrovství každého jedince při odhodlání ke změnám v pracovním životě.

Kontakt

simona-dvorakova