Den pro kariérové poradenství 2023

Na 16. listopadu 2023 připravujeme seminář Den pro kariérové poradenství 2023. K aktivní účasti zveme jak členy SKPKR, tak i nečleny, kteří zde mohou představit své aktivity v kariérovém poradenství, metody poradenské práce, projekty a publikace týkající se kariérového poradenství, případně vést workshop apod. Cílem setkání je sdílet svoji dobrou praxi, načerpat inspiraci a impulzy pro rozvíjení spolupráce mezi členy i nečleny Sdružení.

Více informací a online přihlášku najdete na stránkách https://rozvojkariery.cz/akce/seminar-2023/