Výcvik v mediaci, Právnická fakulta UP v Olomouci

Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci pořádá Výcvik v mediaci (100 hod), který je určen budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, podnikovým právníkům, vedoucím pracovníkům, personalistům, sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům o problematiku mediace.

Výcvik probíhá interaktivní formou, po krátkém výkladu tématu následují praktická cvičení, trénink v modelových situacích, diskuze. Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje.

Výcvik v mediaci se uskuteční v termínech: 5. – 7. 10. 2023 | 19. – 21. 10. | 2. – 4. 11. | 23. – 25. 11

Další informace najdete ZDE nebo na webových stránkách: https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c49592

Přihlašování je možné na odkaze: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2831/detail/terms