Pozvánka – Diagnostické metody v kariérovém poradenství

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje zve odbornou veřejnost na první ze série diskuzních setkání, které se uskuteční na téma Diagnostické metody v kariérovém poradenství dne 28. 3. 2019 od 13:00 ve Zlíně v budově č. 22 (naproti Krajskému úřadu), místnost 224.

Diskuze se zúčastní:

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí registrace na e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz nebo telefon: 577 043 747, 731 555 052 nejpozději do 25. 3. 2019.