Mezinárodní konference IAEVG 2019 – Výzva k zasílání příspěvků do 31.3.2019

Letošní témata reflexe nabízejí možnosti pro různé typy příspěvků z oblasti vědy a výzkumu, ale i praxe:
• Inkluzívní společnost v éře nejistého zaměstnávání.
• Kariérové poradenství překračující hranice.
• Rozvíjející se ekonomiky: kariérové poradenství jako „luxus“.
• Od Průmyslu 4.0 k Inkluzívní společnosti 4.0?
• Kariérové poradenství a demokratická participace.

Aktivní účast je možná různými formami:
• prezentace vědecké práce,
• příspěvek na workshopu,
• poster nebo
• prezentace praktického poradenského nástroje/metody/aktivity v rámci sekce nazvané „burza metod“.

Přihlašování příspěvků: do 31. března 2019 na papers2019@iaevgconference2019.sk

Registrační poplatek pro účastníky ze SR / ČR: 130 €
Pro členy SKPKR: 90 €

Registrace je dostupná zde: https://iaevgconference2019.sk/registracia/?lang=sk

Plenární zasedání konference bude probíhat v anglickém jazyce s tlumočením do slovenštiny. Vybrané sekce budou probíhat slovensky a česky.

Příspěvky budou publikovány formou sborníku s ISBN.

Součástí konference je Globální Sympózium IAEVG a studijní návštěvy v Brně.

Více informací najdete na www.iaevgconference2019.sk