Pozvánka na seminář – Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes

Zúčastněte se kontaktního semináře v rámci programu ERASMUS+ na téma Guidance for Lifelong Learning Mobility – Standards, Methods and Outcomes, který proběhne v termínu 9.–15. května 2019, v Bergenu v Norsku. Účastníci kontaktního semináře mohou získat od Domu zahraniční spolupráce finanční podporu ve výši 95 % nákladů. 5 % nákladů je povinné spolufinancovat účastníkem semináře.

Přihlašování je otevřeno do 12. 3. 2019. Podrobné informace o možnosti přihlašování najdete zde: https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/kontaktni-seminare/