SKPKR členem IAEVG!

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj se stalo členem mezinárodní asociace IAEVG (International Association of Educational and Vocational Guidance).

IAEVG usiluje o dostupné kariérové poradenství poskytované kompetentními a kvalifikovanými poradci s důrazem na etickou praxi směřující k sociálně spravedlivější společnosti.