SKPKR členem Národního poradenského fóra

Na 19. zasedání Národního poradenského fóra v minulém roce se Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj stalo členem Národního poradenského fora, poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.