Výzva k zapojení do Katalogu poradců

Fond dalšího vzdělávání zve poradce k zapojení do Katalogu poardců, který je součástí vznikajícího portálu JOBHUB – technického a informačního nástroje pro  zastřešení kariérové poradenství v ČR.

Katalog poradců je zamýšlen jako prostor pro:

  • profesní sebeprezentaci;
  • vyhledávání dalších kolegů v oblasti kariérového poradenství;
  • vstup do databáze kariérových metod a pomůcek;
  • vstup do metodické části se zpracovanými kazuistikami z oblasti kariérového poradenství a “životními situacemi”, ve kterých se klienti poradenství nejčastěji nacházejí;
  • statistiky a přehled o vlastních klientech v souladu s GDPR.

Podrobné informace o možnostech registrace najdete v přiloženém dokumentu: Katalog poradcu registrace