Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství – 28. 6. 2018

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádají

seminář „Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství“

Seminář bude prezentovat dosavadní výstupy mezinárodního projektu Erasmus+.

Na seminář naváže kulatý stůl Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“.

Čtvrtek 28. 6. 2018

v budově DZS, místnost Vltavín

Cílem akce je podpořit dialog o kariérovém poradenství a jeho kvalitě, o přístupech k rozpozávání kvality, zejména v kontextu organizacích poskytujících kariérové poradenství. Zaměříme se i na roli NSK a profesní kvalifikace kariérový poradce v otázce kvality. Zahraiční expert nás seznámí s podporou kvality prostřednictvím Národního poradenského fóra v Německu. Podobně se dozvíme aktuality ke standardům na Slovensku. Na závěr proběhne kulatý stůl, kde dostanou prostor všichni účastníci semináře sdílet své zkušenosti a přispět společně s námi k podpoře kvality i celkově k rozvoji kariérového poradenství.

Seminář je určen odborníkům v oblasti kariérového poradenství, vzdělávání a zaměstnanosti, kariérovým poradcům ve státním, neziskovém i soukromém sektoru, pracovníkům státní správy a samosprávy, i dalším zájemcům.

Navazujeme na sérii kulatých stolů Euroguidance k tématu rozvoje kariérového poradenství na krajské úrovni a uvítáme rádi i všechny účastníky dosavadních kulatých stolů.

Program

9:30-10:00 registrace

10:00-10:30

Petr Chaluš (DZS) – Rozvoj kvality kariérového poradenství v rámci sítě Euroguidance
Alice Mullerová (SKPKR) – Představení projektu Erasmus+ ke kvalitě v kariérovém poradenství a shrnutí seminářů v regionech

10:30-11:20

Karen Schober (Německo) – Jak vznikal standard kvality – zkušenosti z německého Národního poradenského fóra

11:20-11:45

Tomáš Šprlák (Slovensko) – Standardy kvality na Slovensku

11:45 – 12:15 přestávka

12:15 – 12:30

Jana Malá (MŠMT) – Národní soustava kvalifikací a profesní kvalifikace Kariérový poradce

12:30 – 14:00

Kulatý stůl Euroguidance „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“

14:00-15:00 oběd a networking

Na seminář se prosím registrujte zde: http://www.dzs.cz/cz/euroguidance/seminar-kvalita-v-karierovem-poradenstvi/