2. intervizní setkání SKPKR

Druhá intervize se konala 2. 5. 2018 na Gymnáziu Jana Palacha. Přítomno nás bylo 7. Po úvodním představení kontextů práce jsme se věnovali třem hlavním tématům.

První z nich se týkalo systému kariérového poradenství ve škole. Sdíleli jsme zkušenosti a dávali nápady, jak kariérové poradenství systémově řešit, jak zapojit učitele, další členy školního poradenského pracoviště. Také jsme zmínili, že je důležité být v souladu s vedením školy.

Druhé téma se týkalo práce s terapeutickými a seberozvojovými kartami. Mluvili jsme o zkušenostech a práci s karty od B-creative (www.b-creative.cz), Ceteras (www.ceteras.cz), Oh-cards, Dixit, St Lukes Innovative Resources, Jobbkarten (http://tremedia.se/produkt/jobbkort/), Karty zvířat apod.

Vyvstal nápad udělat samostatný workshop na příští intervizi na téma práce s kartami s možností sdílet zkušenosti. Více instrukcí k tomuto bodu bude v pozvánce na další intervizi.

Třetím tématem bylo vymezení si základních podmínek pro práci, jak formulovat jednotně pro vedení organizace své potřeby a požadavky pro kvalitní práci.

Následující termín intervize byl domluven na 20. 6. v 15-17 h na Gymnáziu Na Zatlance.