SKPKR na konferenci Spolupráce pro budoucnost

Centrum vzdělávání všem pořádá již příští týden největší konferenci věnovanou kariérovému poradenství v Jihomoravském kraji. Ústředním tématem je spolupráce pedagogů, rodičů a žáků na kariérovém rozvoji žáků.

Konference se koná 13. června od 9:00 v v Administrativním a školícím centru, Cejl 73, Brno.

Na programu vystoupí kromě zástupkyň škol a zahraničních odborníků také kolegyně a kolegové ze Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Detailní program najdete na webu CVV.