Pozvání do alchymistické kuchyně kariérového poradenství

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych Vás upozornila na výcvikový program Navigace při hledání povolání s Thomasem Dienerem, který v tomto roce – prý možná už naposledy – nabízí Institut procesorientovanej psychológie na Slovensku. V České republice se zatím žádný vzdělávací program v podobném rozsahu nepodařilo zorganizovat. Thomas Diener ale v u nás vedl několik workshopů či dvoudenních seminářů, organizovaných různými organizacemi včetně českého Centra Euroguidance. Je proto mezi poradci znám a jeho „experimenty“, ať už vědomě či převzaté od jiných lektorů, jsou v poradenství často používány.

Roční program, kterého jsem se sama v roce 2012 na Slovensku zúčastnila, mi umožnil lépe nahlédnout do všech tajů Thomasovy alchymistické kuchyně, nabídl ucelený pohled na kariérové poradenství a dal praktický základ pro mou poradenskou praxi. Proto Vám ho můžu vřele doporučit a doufám, že se v budoucnu řada „přátel Navigace při hledání povolání“ rozroste a budeme moci sdílet naše zkušenosti! 

Alice Müllerová