Kdo je kdo – Michaela Cuřínová

Sekce Kdo je kdo představuje členy a členky Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a ukazuje různorodost zkušeností v kariérovém poradenství.

Michaela Cuřínová

Jaká byla Tvoje cesta ke kariérovému poradenství?

Oblast kariéry mě jako člověka pohybující se v oblasti firemního náboru a rozvoje zaměstnanců vždycky zajímala a mám k ní stále blízko. Před několika lety jsem se ocitla v situaci, kdy jsem nebyla pracovně spokojená a hledala jsem možnosti změny. Rozhodla jsem se najít práci, která mě bude bavit. Prostřednictvím literatury a samostudia jsem pochopila, že to není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Čím více jsem začala chápat souvislosti, uvědomovala jsem si, co všechno je za tím „Najít si práci, která mě bude bavit“ skryto a jak mě to fascinuje. Je to v podstatě nekončící proces objevování sebe sama, sledování trhu a trendů, které se neustále mění a jsme nuceni na to reagovat. Z přirozeného zájmu o tuto oblast jsem absolvovala kurzy ve sdružení EKS a Aspekt a začala pomáhat lidem, kteří řeší témata v oblasti kariéry. Je pro mě naplňující provádět klienty při hledání jejich silných stránek, dovedností a talentů, pomáhat budovat jejich osobní značku podporovat je v řízení jejich kariéry.

Čím je podle Tebe výhodou zkušenost z firemního náboru a rozvoje zaměstnanců pro práci kariérové poradkyně? Přináší tato zkušenost i nějaké nevýhody?

Zkušenost ze strany firemního náboru mi přináší komplexní pohled na kariérní možnosti klienta. S představou o tom, jak firma strategicky řídí nábor, jakým způsobem vede výběrová řízení, co personalista hledá v životopise nebo proč a jak se organizují Assessment centra mohu klientovi snáze pomoci hledat průnik mezi potřebami firmy a jeho vlastními představami o kariéře.

Firmy se snaží hledat takové zaměstnance, jejichž vnitřní nastavení souzní s hodnotami dané společnosti. Proto je dobré, pokud člověk zná své silné stránky a ví, co chce o práce a od života vůbec. Je to první krok k nalezení zaměstnavatele, jehož firemní kultura a hlavní důvod proč existuje se shoduje nebo alespoň podobá jeho založení. Tam má člověk největší šanci na úspěch.

Nevýhody

Za určitou nevýhodu považuji to, že mám praktické zkušenosti převážně z komerčního prostředí. V oblasti školství, státní zprávy a neziskové sféry mám pouze všeobecný přehled.

Co považuješ za největší přínos kurzů pro kariérové poradce, které jsi absolvovala? 

Kurzy a další rozvojové aktivity, které průběžně navštěvuji, mi poskytly teoretický rámec kariérového poradenství a poradenství vůbec. Nabídka některých vzdělávacích společností umožňuje sledovat a aplikovat aktuální trendy v oblasti kariérového poradenství, což se potom odráží na kvalitě nabízených služeb. Kurzy mi pomáhají vytvořit si a postupně rozšiřovat vlastní sadu nástrojů, metod a aktivit pro podporování klientů v řízení jejich kariéry.

Jaké oblasti kariérového poradenství Tě v současnosti nejvíce zajímají?

  • Reálné možnosti uplatnění klienta při změně oboru na základě jeho přirozených talentů.
  • Jak naučit klienty síťování při hledání zaměstnání.
  • Definování jedinečné kombinace klienta pro budování jeho osobní značky.
  • Jak uspět při přímém kontaktování potenciálních zaměstnavatelů.

V čem vidíš potenciál sdružování se a spolupráce v kariérovém poradenství?

  • Sdílení „nejlepších zkušeností“.
  • Možnost poznat trh, nové kolegy.
  • Seberozvoj.
  • Setkávání se s lidmi s podobnou oblastí zájmu.
  • Možnost ve skupině řešit témata, se kterými si neví jednotlivec rady.
  • Možnost poskytovat poradenské služby (bezplatně) např. v rámci veletrhů pracovních příležitostí.

LinkedIn