Národní ústav pro vzdělávání

Na blogu Národního ústavu pro vzdělávání najdete  články o vývoji školství a vzdělávání ze zahraničních zdrojů, ale také autorské texty odborníků NÚV: http://provzdelavani.nuv.cz/.

Inspirací může být např. článek Bořivoje Brdičky Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018 nebo texty související s trhem práce.