Knihovnička pro kariérové poradce: Viktorie Hanišová – Beton a hlína (2021)

Rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě lze považovat za dokument kariérních drah v době klimatické krize. Hrdiny knihy jsou lidé rozmanitých zkušeností, kteří se rozhodli ve svém volném čase nebo jako svou pracovní náplň realizovat aktivity podporující udržitelný způsob života. Nezřídka však čteme o osobitých kombinacích výdělečné činnosti, volnočasových aktivit a dobrovolnictví, který si každý ze zpovídaných skládá podle svých potřeb a možností tak, aby naplnil nejen své materiální potřeby, ale také potřeby přispívat spíše k řešením než prohlubování klimatické krize.

Autorka někdy otázky kariéry sama otevírá, když se svých „hrdinů udržitelnosti“ ptá, co je přivedlo až sem. Jindy čteme mezi řádky, že environmentálně zodpovědné jednání bylo podpořeno změnou životních rolí, např. odchodem do důchodu nebo rodičovstvím. V řadě příběhů hraje významnou roli náhoda, využití specifické příležitosti pro činnost, která podporuje udržitelný život ve městě, na Zemi.

Dalším tématem, který může být pro kariérové poradce relevantní, je potřeba vidět konkrétní výsledky své činnosti, dokončenost, čehož se nám v řadě dnešních povolání nemusí dostávat. Obdobně je zmiňován i kontakt s půdou a napojení na přírodní cyklus jako něco, co přináší novou kvalitu do různých sfér našich životů. Jako kariéroví poradci si z knihy můžeme odnést i řadu poznatků o ekonomických „alternativách“, ať už jde o komunitní obchod, samozásobitelskou zahradu či sběr dostupného ovoce, nebo principy permakultury a cirkulární ekonomiky.

Kniha tak v sobě nese řadu témat, která mohou nasměrovat naše uvažování o zeleném či udržitelném kariérovém poradenství. Většina z textů si nese v sobě naději na možnosti řešení klimatické krize, což může být nejen potřebným pohlazením, ale také ukazatelem, jak pracovat s vlastním klimatickým žalem. Kniha je také díky pestrosti příběhů velmi čtivá a v neposlední řadě představuje mnoho zajímavých iniciativ a projektů, kde je možné se zapojit či inspirovat, a to i nad rámec 13 představených.

I když jde převážně o knihu rozhovorů s jednotlivci, při čtení vám před očima velmi často naskakují obrazy dalších lidí, kteří jsou pro vznik či udržení uváděných iniciativ potřební či důležití. I tento „komunitní“ aspekt kariérních drah si můžeme z knihy odnést do praxe kariérového poradenství.

 

Kateřina Hašková

 

 

Hanišová, V. Beton a hlína. Rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě. 1. vyd. Brno: Host, 2021. 261 s.

Knihovnička pro kariérové poradce představuje knihy, které ovlivnili náš pohled na kariéru a kariérové poradenství. Nejde o odbornou recenzi, ale osobní reflexi, zachycení inspirace, úvahy či otázky, které v nás kniha vyvolala.