Pozvánka k dialogu Kariérové poradenství v čase klimatické změny

Čím dál častěji se k nám dostávají různé formy zpráv o klimatické změně. Vidíme kolem sebe rozmary počasí, marně hledáme znaky ročních období, všímáme si změn v krajině, čelíme extrémním projevům změn klimatu a nebo čteme vědecké zprávy o probíhajícím oteplování a jeho souvislostech…

Mnoho z nás si klade otázku, jakou roli v této situaci hrajeme my sami. Jak můžeme přispět k ochraně planety, oceánů, našeho lesa? Co máme udělat, co musíme změnit, abychom dnes narozené děti ochránili před negativními projevy změny klimatu a souvisejícími společenskými dopady?

Tyto otázky však vystupují nejen v naší občanské roli, ale také v roli kariérových poradců. V rámci kariérového poradenství si můžeme klást otázky, jak lidská práce a individuální kariéry jednotlivců ovlivňují přírodu a klima. Tato a další témata již řadu let reflektují někteří kariéroví poradci ve světě i u nás (např. green guidance/zelené poradenství, kariérové poradenství pro udržitelnost).

V této době však voláme po intenzivnějším dialogu v rámci poradenské komunity, který otevře prostor pro spolupráci, nastíní možné konkrétní kroky pro poradenskou politiku a praxi a dá srozumitelnou zprávu veřejnosti o tom, jaká je role kariérových poradců v čase klimatické změny a souvisejících sociálních dopadů.

Věříme, že vzájemné sdílení obohatí naše uvažování i formulování konkrétních cílů v této oblasti. Všechny zájemce o téma proto prosíme o zodpovězení těchto otázek:

  1. Jak vnímáte roli kariérového poradenství ve spojitosti s klimatickou změnou a souvisejícími sociálními dopady?
  2. Co osobně byste v této oblasti chtěli dělat, jak téma vnést do praxe poradenství?
  3. Zúčastníte se online schůzky Kariérové poradenství v čase klimatické změny 21. 9. 2021 od 11:00?

 

Vaše názory se stanou podkladem pro první setkání Kariérové poradenství v čase klimatické změny, které se uskuteční online v úterý 21. 9. od 11:00 do 13:00, a ke kterému Vás srdečně zveme. Registrace a možnost odpovědí na uvedené otázky najdete zde. Záměrem je na setkání navázat i v budoucnu formou online/offline setkání a diskuzí.

Na sdílení se těší,

Kateřina Hašková, Alice Müllerová a Kamila Bolfová

 

Pokud chcete vědět o záměru víc, máte další nápad nebo návrh anebo si chcete o akci jen popovídat, ozvěte se Katce Haškové, katerina.hasek@gmail.com, tel. 608 813 638.