Mobility v časech lockdownu

Ačkoli doba zatím příliš nepřeje cestovaní, poznávání a následnému přinášení inspirace, napříč Evropou se děje spousta zajímavých aktivit. Smyslem tohoto textu je povzbudit členy Sdružení k účasti na různých programech a online studijních návštěvách, protože jen co to situace umožní, rádi budeme prostřednictvím projektu programu Erasmus plus vysílat členy na studijní návštěvy a stínování. Zkušenost říká, že nemá-li člověk během několika dnů v zahraničí jen klouzat po povrchu, je dobré se opírat o nějaký kontakt, nebo navazovat na nějakou předchozí spolupráci.

Samozřejmě online návštěvy stojí čas a někdy i velké sebezapření, když už je toho času tráveného před počítačem příliš, nicméně je to skvělý způsob, jak se navázat na zajímavé téma a inspirativní lidi. Právě takto získaný kontakt může účastníka budoucí opravdové studijní návštěvy či stínování profesně posunout dál. Jedinou podmínkou účasti na studijních návštěvách ať už v síti Academia nebo mimo ni je podat pak o uskutečnělém výjezdu adekvátním způsobem zprávu a podělit se tak s ostatními členy o získané know-how.

I když tedy nemůžeme čerpat rozpočet projektu na cestovní a pobytové náklady online mobilit, věříme, že se jich členové Sdružení budou účastnit, protože o to snáze pak tyto prostředky využijeme ve chvíli, kdy se svět a cestování po něm začne stávat zas o něco normálnějším.