Světová jména kariérového poradenství na konferenci IAEVG v Bratislavě

Na stránkách letošní IAEVG konference v Bratislavě se postupně začínají objevovat jména hlavních řečníků, kteří přednesou své příspěvky k tématu konference: Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost.

První jména vypovídají o snaze organizátorů postihnout hlavní současné trendy v kariérovém poradenství a současně dát hlas zástupcům různých regionů, s nimiž čeští a slovenští poradci nemají běžně možnost diskutovat.

Kobus Maree bude sdílet své zkušenosti s poskytováním kariérového poradenství pro děti a dospělé v rozvojových zemích, Gideon Arulmani představí rozdílné pojetí kariéry a kariérového poradenství mimo euroamerický kontext. Norman Amundson přiblíží svou práci s různými kulturními skupinami a Mark Savickas uvede možnosti, jak lze jeho teorii kontruování kariéry aplikovat i na nedobrovolné změny kariéry. V neposlední řadě novinářka Saša Uhlová posdílí svou přímou zkušenost s pracemi v několika nízkoplacených zaměstnáních a stane se hlasem lidí, kteří na těchto pozicích působí.

Kromě výše uvedených zazní i příspěvky řady dalších poradců a výzkumníků z různých koutů světa. Stále je také možnost přihlásit se s vlastním příspěvkem, který představí některou z Vašich metod či aktivit, představí zkušenosti z Vaší praxe nebo nasdílí výsledky Vašich výzkumů. Více informací najdete zde: https://iaevgconference2019.sk/vyzva/?lang=sk