Sdílení zkušeností – Kariérové poradenství ve škole jako týmová práce

S celoškolským přístupem ke kariérovému poradenství, tak jak je realizován v Srbsku, se mohou seznámit účastníci semináře, který spolupořádají české a srbské centrum Euroguidance v Bělehradě, 15. – 16. 4. 2019.

Cílem setkání je dále:

  • výměna zkušeností mezi účastníky z obou zemí,
  • sdílení metod kariérového poradenství ve škole,
  • plánování mezinárodní spolupráce.

Přihlašování na akci je otevřeno do 26. 3. 2019, náklady spojené s cestou jsou hrazeny Centrem Euroguidance.  Více informací najdete na webu www.euroguidance.cz.