Kdo je kdo – Ludmila Šulcová

Sekce Kdo je kdo představuje členy a členky Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj a ukazuje různorodost zkušeností v kariérovém poradenství.

Ludmila Šulcová

Jaká byla Vaše cesta ke kariérovému poradenství?
Jsem výchovná poradkyně na čtyřletém gymnáziu v Praze 5 a to se stalo přímou cestou ke kariérnímu poradenství. Na středních školách probíhají první kroky k propracovanému systému kariérního poradenství pro studenty („KARIPO“).
Potřeba podpory rozhodování studentů při volbě profese, oboru na vysoké škole a zkušenosti ze setkáních s výchovnými poradci z jiných středních škol mě vede k hledání nejlepších cest a způsobů provádění tohoto poradenství.

Mohla byste více přiblížit vznikající systém kariérního poradenství pro studenty („KARIPO“)?
KARIPO pro studenty je zajištěno kariérovým poradcem na škole, který je v roce 2018 a 2019 placen ze „šablon“ MŠMT. KP má vyhrazeno na naší škole 6 hodin týdně na individuální konzultace a skupinovou práci v s celými třídami. V současné době řešíme zajištění dostatečného počtu hodin pro KARIPO v hodinách, aby zároveň nedošlo k navýšení počtu vyučovacích hodin týdně pro studenty. Toto je možné zajistit pravidelnými třídními hodinami nebo využitím suplovacích hodin, což je náš nynější způsob. Na individuální konzultace se žáci přihlašují jmenovitě nebo anonymně do sdílené tabulky.

Jaké oblasti kariérového poradenství Vás v současnosti nejvíce zajímají?
Zajímá mě praktické a efektivní realizace profesního poradenství především pro věkovou skupinu 15 – 20tiletých studentů, se kterými pracuji. Vytvářím spolupráci s dalšími středními školami a za důležité považuji spolupráci s VŠ ve smyslu spojení sil směrem ke správným rozhodnutím sš studentů o svojí vysoké škole.

Jaké konkrétní nástroje a metody se Vám osvědčily při práci s mladými lidmi?
Osvědčily se mi především opakované individuální konzultace s konkrétními úkoly pro studenty a skupinové prezentace ve třídě s informacemi o vysokých školách. Jako nástroje používám práci s kartami, koučovací rozhovor, práce s internetovými zdroji o vysokých školách již během konzultace se studentem, tvorba portfolia ap. Také jsou populární besedy s absolventy gymnázia, kteří studují vysokou školu a přijdou informovat o svém oboru osobně. Zájem mají studenti o veletrh vysokých škol, kdy na půdě gymnázia proběhne prezentace vysokých škol přímo pro studenty.

V čem vidíte potenciál sdružování se a spolupráce v kariérovém poradenství?
Sdružování je pro mě především zdrojem inspirace z jiných než školních zkušeností KARIPO. Potenciál vidím ve sdílení zkušeností, metodik a potřeb napříč různými oblastmi pracovníků v kariérovém poradenství.