3. intervizní setkání SKPKR – Motivační karty a práce s nimi

Třetí intervizní setkání SKPKR se konalo 20. 6. 2018, díky kolegyni Ludmile Šulcové na Gymnáziu Na Zatlance v Praze. Tématem intervize byly Motivační karty a práce s nimi.

Prostor byl věnovám sdílení zkušeností s různými typy motivačních karet v praxi, níže pro inspiraci zaznamenala Ludmila Šulová:

  1. Motivační karty a „příprava terénu“ pro práci s klientem (výběr-omezení karet pro práci s určitým klientem). Diskutovaly jsme o nutnosti nebo nevhodnosti připravovat a omezovat výběr karet.
  2. Ukázky práce s kartami a sdílení zkušeností a konkrétních způsobů při práci s kartami:
  • Vytažení karet a diskuze s klientem s cílem odhalit vnitřní a vnější motivace.
  • Skupinová práce s kartami-většina poradkyň upřednostňuje. Práce s více sadami karet, klienti si vytáhnou 2 karty, proběhne burza vzájemná a výměna karet podle zájmu a pak proběhne kolečko s popisem.
  • Pomoc při volbě profese-klient hledá kompetence, které mu jsou nejbližší a motivátory, které považuje za základní u své profese.
  • DIXIT karty – práce s emocemi (navázání důvěry s klientem)-pomocí otázek: Co se stane, když zůstanu X změním práci, popis emocí.
  • Karty OVCE-emoce-popis současného stavu, kde jsem nyní…kam směřuji. Ideální pro otevření klienta (psychoterapeutické karty).
  • „Vyber si svůj úspěch“ – hledání společných znaků na obrázcích. Důsledek-umět napsat CV konkrétní, tzn. Napsat silnou stránku a důkazy k tomu s příklady.
  • KIWI karty-profese za 20 let, výměna povolání s někým jiným.

3. Diskuze o startovacích otázkách pro navázání vztahu s klientem. Např.: ideální pracovní prostředí, představit si sebe pomocí karet…

4. Závěrem účastnice vyhodnotily setkání jako užitečné.

Tipy na karty a další nástroje pro poradce najdete také zde.