Kariéra = doktorské studium?

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol (SK RVŠ) připravila příručku pro všechny, kteří uvažují o přihlášce na doktorát. Příručku mohou využít také kariéroví poradci pracující (nejen) s vysokoškoskými studenty.

Příručka se věnuje výběru tématu, školitele a pracoviště pro doktorské studium, ale pokládá i obecnější otázku – proč do doktorského studia vstupovat, příp. jaké jsou možnosti studia v zahraničí.

Brožura je pro zájemce dostupná on-line, na stránkách ČAD, zde.