Co nám přinese, když se budeme zabývat zaváděním kvality?

8. března 2018 proběhl v Jihlavě druhý ze série seminářů v rámci projektu Erasmus+ Implementace kvality v kariérovém poradenství. Seminář navazoval na první setkání, které proběhlo v Brně koncem ledna tohoto roku. Cílem těchto setkání je otevřít téma kvality poradenských služeb a vzájemně sdílet své zkušenosti v této oblasti.

Setkání jsme organizovali společně s regionální organizací Vysočina Education. Tuto organizaci, její aktivity v oblasti kariérového poradenství a také zkušenosti se zajištěním kvality v mnoha směrech činnosti této organizace inspirativně představila Milena Dolejská. Ukazuje se, že důraz na kvalitu jako takovou je v současnosti realizován mnoha způsoby a je řada aktivit, která se toto téma snaží uchopit – CSR, Národní cena kvality, Projekt CAF na školách a další. Jednotlivé systémy jsou si v mnohém podobné a lze se jimi inspirovat. Ze zkušeností Mileny Dolejské se ukazuje, že sledovat kvalitu stojí zaměstnance práci a čas navíc, může však přinést nečekané výsledky a usměrňovat aktivity organizace žádoucím směrem.

Příspěvek Lenky Fasorové, výchovné poradkyně a kariérové poradkyně z Gymnázia Jihlava a současně vítěze ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství 2014, byl velmi zajímavý především pro představení šíře aktivit, které tato škola pro studenty zajišťuje a důrazem, který klade nejen na samotné poradenství a přípravu na povolání, ale i na plánování, hodnocení a rozvoj poskytovaných služeb. Tento příspěvek byl inspirativní především pro výchovné poradce ze škol, kde s aktivitami v oblasti kariérového poradenství nemají dosud větší zkušenosti.

V další části setkání jsme představili projekt QUAL – IN – Q, výstupy ze setkání z Brna, kde jsme se zabývali pohledem jednotlivých aktérů na téma kvality. Dále jsme představili aktivity, které Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj plánuje. Příspěvek otevřel diskuzi zúčastněných – co nám přinese, když se budeme zabývat zaváděním kvality? Jak již bylo řečeno, je to práce navíc, práce, kterou ti, kteří se kariérovému poradenství věnuji často i z vlastní iniciativy, nemají nazbyt. Kvalita je v současné době často ztotožňována především s výkonem poradce, což klade velké nároky na osobnost a samostudium – už proto, že prozatím chybí vstupní vzdělávání a standardy této profese. Poradci se proto oprávněně ptají, co jim tato investice může přinést za užitek, kdo podpoří je – jak si můžeme pro svou práci vytvořit dostatečnou kapacitu, jak zvýšit povědomí o naší práci a s tím i prestiž této profese? To vše jsou otázky, které s tématem kvality souvisejí. Všichni účastníci ocenili možnost potkat se a na tato témata diskutovat.

Alice Müllerová