Zpětná vazba na Den pro kariérové poradenství 2023

Dotazník je určen pro účastníky Dne pro kariérové poradenství 2023.

Za vyplnění předem moc děkujeme!

 

Váš názor, prosím, ohodnoťte číselnou škálou:

  1) Najdi si svoji cestu: Andrea Csirke & Petra Šnepfenbergová & Petr Kravec

  2) Vercajk kariérového poradce: Nora Jakobová & Marie Vosmíková

  3) Čtenářství a kariérový rozvoj žáků aneb Kariérko mladších žáků: Petra Šnepfenbergová

  4) Aktivity NPI ČR na podporu kariérového poradenství: Richard Veleta

  5) Kariérové poradenství pro dospělé jako běžně dostupná služba: Eva Kavková

  6) Interaktivní workshop: Práce s rodiči v kariérovém poradenství: Pavla Frňková & Veronika Kirchnerová

  7) Proměny trhu práce: Tomáš Ervín Dombrovský

  8) Workshop: Nástroje používané v kariérovém poradenství: Zuzana Freibergová

  A) Váš komentář k bodům 1)-8)

  9) Celkově Den pro kariérové poradenství 2023

  10) Program semináře jako celek

  11) Prostory semináře

  12) Občerstvení

  B) Váš komentář k bodům 9)-12)

  C) Jaká témata uvítáte na Dni pro kariérové poradenství 2024?

  D) Prostor pro další komentář a doporučení